Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Regelement

Reglementen
ALGEMENE REGELS

Het is verboden voertuigen of aanhangers mee te nemen in de weilanden.
In de Strang, het Gat van DOS en de Doornicksekolk is het toegestaan om met drie hengels te vissen. Voor jeugdleden is het niet toegestaan om te vissen met drie hengels.
In de Waal mag worden gevist vanaf 6:00 in de ochtend tot 23:00 uur in de avond.
Het is verboden binnen de hekken van de haven van K3 in Bemmel te vissen
Het is verboden vogels en/of vogelnesten te verstoren.
Voor karpervissers is een onthaakmat verplicht.
Het is ten strengste verboden schade aan flora en fauna aan te brengen en andere vissers tot last te zijn bij het uitoefenen van hun hobby.
Kampvuren en barbecues zijn verboden.
Men is bij controle verplicht desgevraagd de geldige visserijdocumenten te tonen aan de door HSV de Karper aangestelde controleurs, politie en bijzondere opsporingsambtenaren (voorgenoemde dient zich te kunnen legitimeren).
Het is nadrukkelijk verboden de fietspaden bij de Kolken te Haalderen te betreden met de auto. Ook laden en lossen is niet toegestaan.
NEEM AFVAL MEE NAAR HUIS!!!

---------------------------------------------------------------------

Het bestuur van HSV de Karper houdt zich het recht voor, tegen overtreders van de reglementen, naar gelang de aard van de overtreding, passende maatregelen te nemen.

Alle reglementen, statuten en plattegronden zijn te vinden op onze website www.hsvdekarper-online.nl.
NACHTVISREGLEMENT

In de Kolken te Haalderen, gat van DOS en de Strang is nachtvissen het hele jaar door toegestaan. LET OP: in het gat van DOS mag je niet aan de kant van de Strang nachtvissen. In de Strang is nachtvissen alleen toegestaan aan de dijkzijde tot en met de Schaapswei.
In alle andere wateren is het niet toegestaan ’s-nachts te vissen.
Vistenten of paraplu’s zijn alleen in een neutrale groene, bruine of camouflage kleur toegestaan. De maten van de tent of paraplu mogen maximaal 3.00m bij 3.60m bedragen.
Jeugdleden (jonger dan 15 jaar) mogen alleen onder begeleiding van een volwassene nachtvissen
De sportvisser dient voor 22.00 uur aan het water te zijn gearriveerd.
Afval dient in de tent te worden bewaard en niet daarbuiten.
(Overmatig) drank- en drugsgebruik is niet toegestaan
Veroorzaken van lawaaioverlast is niet toegestaan.  

Betreden van onze viswateren geschied geheel op eigen risico. Het bestuur van HSV De Karper stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan u of aan uw eigendommen en/of verlies van uw eigendommen tijdens uw verblijf aan onze viswateren.


Het reglement voor de Jeugd:


De lengte van een hengel mag niet langer zijn dan 7 meter, het snoer mag 6 meter lang zijn. Dus een totaal van 13 meter.
Een staalleefnet is verboden.
Voor het signaal mag er alleen opgetuigd en uitgepijld worden, het is ten strengste verboden om voor de tijd te voeren.
Er wordt op lengte gevist,  Het advies is zo veel mogelijk met natte handen of doek te onthaken.
Als de jeugd van 6 t/m 11 jaar een te zware hengel heeft, dan is het verstandig om met een kleinere hengel te vissen. Het is de bedoeling dat de kinderen dat zelf doen.
Er mag van 6 t/m 11 jaar geholpen worden met het uitpijlen, voeren, het aan haken zetten van aas, onthaken en scheppen van vis.
Alle vis telt, ook roofvis en paling.
De hengel mag nimmer uit de hand gegeven worden, bij het aanslaan ook niet. Laten we ons hier aan houden om terleurstellingen en ergenis te voorkomen.
Neem het vuil zoals: plastic, papier, blikjes, oud vissnoer en dergelijke dingen mee. Let wel, we zijn in de natuur.
Degene die zich hier niet aan houdt, wordt uitgesloten van deelneming. Mocht het reglement niet in alle gevallen kloppen, dan beslist de jeugdcommissie.
De jeugdcommissie wil overal in meewerken, maar wenst niet de verantwoordelijkheid van een kind die met ons mee wordt gestuurd. Graag zo veel mogelijk begeleiding.

Het reglement voor Karpervissers:


Alle wettelijke en door de vereniging opgestelde regels zijn van kracht. Men dient ook tijdens de wedstrijd in het bezit te zijn van de vereiste vergunningen!
Er wordt geloot om de stekken. Stekken mogen niet geruild worden.
Vissers mogen hun stek niet verlaten zonder de hengels te hebben binnengedraaid. Uitzondering: wedstrijdcommissie.
Er mag direct na loting gevoerd worden.
De wedstrijd begint als de kerkklok dit aangeeft.
Dit is:
voor de Koppelwedstrijden 19.00 uur, 17.45 uur aanwezig.
Deelname is vanaf 15 jaar.
Men dient in het bezit te zijn van een degelijk karperlandingsnet en onthaakmat, alsmede een emmer met water voor het nat houden van de karper.
Er dient zoveel mogelijk recht vooruit gevist te worden. Houd rekening met andere deelnemers, maak geen onnodig lawaai!
Vissen met een (voer)boot, luchtbed e.d. is verboden!
Gebruik van een waadpak en/of lieslaarzen is toegestaan, ook bij het landen van de karper.
Het is verboden om met gevlochten hoofdlijn te vissen.
De stek dient schoon en opgeruimd te zijn bij vertrek.
HSV de Karper of de organisatie van de karperwedstrijd kan niet aansprakelijk worden gesteld voor opgelopen schade.
Alcoholische drank is toegestaan maar ken je grens.
Gezelligheid is het belangrijkste van onze wedstrijden.
Karpers dienen eerst gezakt te worden, daarna wordt de wedstrijdleiding gebeld voor het wegen van de vis. Bij gelijk gewicht telt het aantal gevangen vis.
Na aanvang van de wedstrijd dient hij volledig uitgevist te worden. Bij eerder vertrek worden de gevangen vissen niet meegeteld. Uitzonderingen dienen aangevraagd te worden bij de wedstrijdleiding.
Afzeggingen moeten 48 uur voor aanvang van de wedstrijd bij de wedstrijdleider worden doorgegeven, gebeurd dit niet dan moet het inleggeld alsnog worden betaald!
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie.

Het reglement voor het Nachtvissen

Het is ten strengste verboden schade aan flora en fauna aan te brengen en andere vissers tot last te zijn bij het uitoefenen van hun hobby.
Kampvuren en barbeques zijn verboden.
Afval dient in de tent te worden bewaard en niet daar buiten, na afloop van de vissessie dient het mee naar huis te worden genomen.  
Vistenten of paraplu zijn alleen in een neutrale groene, bruine of camouflage kleur toegestaan De maten van de tent of paraplu mogen maximaal 3.00m bij 3.60m bedragen.
Drankmisbruik en lawaaioverlast zijn verboden.
Alle jeugdleden mogen alleen onderbegeleiding van een volwassene nachtvissen(jonger als 15 jaar).
Men is bij controle verplicht desgevraagd de geldige visserijdocumenten te tonen aan de door HSV de Karper aangestelde controleurs, politie en bijzondere opsporingsambtenaren (voornoemende dienen zich te kunnen legitimeren).
Het bestuur van HSV de Karper houdt zich het recht voor, tegen overtreders van dit reglement, naar gelang de aard van de overtreding, passende maatregelen te nemen.
Voor karpervissers is een onthaakmat verplicht.
De sportvisser dient voor 23.00 uur aan het water te zijn gearriveerd.