Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

PRIVACYVERKLARING VAN HSV DE KARPER

PRIVACYVERKLARING VAN HSV DE KARPER
HSV De Karper is gevestigd te Haalderen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40144217.
Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Sportvisserij Nederland verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt, in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


1.GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 HSV De Karper verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:

a.zich inschrijft / aanmeldt als lid van de hengelsportvereniging;
b.een product of dienst afneemt bij HSV De Karper (zoals deelname aan cursussen, wedstrijden of evenementen e.d.)
c.contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op de website, telefonisch e.d.).

1.2HSV De Karper verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:

a.voorletters en naam;
b.geboortedatum;
c.adres;
d.e-mailadres;
e.telefoonnummer;
f.leeftijd;
g.geslacht;
h.IBAN nummer;
i.het lidmaatschap(snummer) van de hengelsportvereniging
j.het lidmaatschap(snummer) van Sportvisserij Nederland;
k.en voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de hengelsportvereniging, afgenomen producten en diensten, hengelsportvoorkeuren, hengelsportresultaten e.d.);
l.browsercookies.

1.3 HSV De Karper kan deze gegevens gebruiken voor:

•het verstrekken van de gepersonaliseerde visdocumenten;
•beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
•voorlichting (informatievoorziening);
•handhaving.


2.INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met HSV De Karper e-mail: secretaris@hsvdekarper-online.nl voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop HSV De Karper persoonsgegevens verwerkt;

(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

(c) inzage in de persoonsgegevens die HSV De Karper met betrekking tot u verwerkt;

(d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door HSV De Karper.


3.BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1HSV De Karper zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

3.2HSV De Karper treft adequate technische en organisatorische maatregelen om
uw gegevens te beveiligen.


4.DERDEN

4.1HSV De Karper kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:

•Sportvisserij Nederland;
•verwerkers van Sportvisserij Nederland (voor de uitvoering van de dienstverlening);
•personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving.

4.2HSV De Karper verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of HSV De Karper daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.


5.WIJZIGINGEN
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.


Haalderen, september 2018